Belajar Tentang Pengguguran & Penyakit Kelamin

Soalan : Satu artikel dikeluarkan Times UK baru-baru ini berkenaan menghadkan pengambilan pelajar perubatan Islam kerana bantahan mereka untuk belajar tentang pengguguran dan penyakit kelamin. Artikel tersebut menyatakan, “Kebanyakan pelajar membantah pengguguran, di samping yang lain menolak untuk merawat penyakit kelamin kerana itu adalah balasan kepada maksiat.”

Satu kumpulan pelajar perubatan di Manchester University sedang berusaha untuk menyanggah salah tanggapan di sebalik pandangan ini. Saya harap anda dapat mengeluarkan kenyataan pendek tentang keharusan belajar pengguguran (sebab ia dibenarkan jika nyawa si ibu dalam bahaya) dan juga tentang belajar & merawat penyakit kelamin.

Dijawab oleh Shaykh Muhammad ibn Adam al-Kawthari, ulama Mazhab Hanafi.

Pengguguran dan menamatkan kandungan biasanya tidak diizinkan malahan bertentangan dengan ajaran Syariah. Namun, ia dibolehkan dalam keadaan tertentu yang mendesak seperti meneruskan kandungan  yang boleh membahayakan nyawa si ibu.

Sama juga, untuk melaksanakan prosedur ini ke atas orang lain juga haram, sebagaimana apa yang haram bagi seseorang juga akan menjadi haram untuk dilakukan kepada orang lain.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ

ALLAH Taa’la berfirman, “Dan hendaklah kamu tolong menolong dalam melakukan kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan”

-Al-Maidah, 2-

Walaubagaimanapun, menuntut ilmu mengenai prosedur pengguguran adalah dibenarkan, kerana terdapat juga keadaan apabila pengguguran menjadi dibenarkan. Begitu juga sangat diizinkan untuk belajar tentang penyakit kelamin, dan untuk menyatakan ianya balasan kerana maksiat adalah tidak tepat. Seseorang boleh bertaubat dari dosanya dan menjadi disayangi pada pandangan Yang Maha Kuasa. Selain itu, tidak semua penyakit kelamin berlaku kerana dosa atau maksiat.

ALLAH mengetahui yang terbaik.

* penyakit kelamin ialah STD (sexually transmitted disease) seperti Syphilis, Gonorrhea & HIV

Sumber : disunting dan dialihbahasa dari http://www.themodernreligion.com

Darurat Berubat dengan Bahan Haram

Darurat dalam berubat, berlaku apabila terhalang kesembuhan sesuatu penyakit melainkan berubat dengan bahan-bahan yang diharamkan. Dalam hal ini para ulama fiqh berbeza pendapat. Ada antara mereka ada yang berpendapat berubat itu tidak dianggap sebagai darurat yang sangat mendesak seperti halnya makan ketika kebuluran.

Pendapat ini berdasarkan sebuah hadis Nabi yang mengatakan, “Sesungguhnya ALLAH tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang DIA haramkan atas kamu.” (Riwayat Bukhari)

Sementara itu, ada juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat, sehingga dianggap berubat dengan bahan haram apabila darurat itu sama seperti makan yang haram ketika kebuluran, dengan alasan bahawa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan untuk kelangsungan hidup.

Dalil yang dipakai oleh golongan yang membolehkan makan yang haram apabila berubat kerana terdesak, ialah hadith Nabi yang berhubung dengan kebenaran baginda untuk memakai sutera kepada Abdur-Rahman bin Auf dan az-Zubair bin Awwam lantaran penyakit yang dideritai oleh kedua-duanya, padahal memakai sutera pada dasarnya adalah dilarang dan diancam.

Jika dilihat, pendapat yang kedua lebih mendekati kepada jiwa Islam yang selalu melindungi kehidupan manusia dalam seluruh Syariat dan suruhannya. Tetapi kebenaran (rukhsah) dalam menggunakan ubat yang haram itu harus mengikut syarat-syarat berikut:

1.      Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berubat dengannya.

2.      Tiada ubat lain yang halal sebagai ganti ubat yang haram itu.

3.      Adanya suatu perakuan dari seorang doktor muslim yang dipercayai dan amanah dalam pemeriksaannya mahupun agamanya (i’tikad baiknya).

Kami katakan demikian sesuai dengan apa yang kami ketahui, dari realiti yang ada dari hasil penyelidikan doktor-doktor yang dipercayai, bahawa tidak ada darurat yang membolehkan makan barang-barang yang haram seperti ubat. Tetapi kami menetapkan suatu prinsip di atas adalah sekadar ikhtiyat’ (bersiap sedia dan berhati-hati) yang sangat berguna bagi setiap Muslim, yang berkemungkinan dia berada di suatu tempat yang tiada  ubat di situ kecuali yang haram.

Sumber : dialihbahasa dan disunting dari e-mail. 

* Pihak Fiqh Medic telah berusaha sedaya upaya menyunting artikel ini agar menepati anjuran Syariat Islam dalam isu ini. Terdapat kesulitan untuk meperolehi sumber sebenar. Wa biLLAHi Taufiq, WaLLAHu a’lam.